Hygienická opatření pro kadeřnictví

Pokyny pro pobyt zákazníků v salonu za mimořádných hygienických podmínek stanovených vládou ČR

Do salonu mohou vstoupit osoby, které si jsou vědomy svého zdravotního stavu, který nevykazuje příznaky nemoci COVID-19 a nemají teplotu vyšší než 37 stupňů.

V případě, že si je zákazník vědom vyšší teploty, nebo příznaků nemoci COVID-19, nesmí vstoupit do prostoru salonu.

V salonu se zákazník řídí pokyny obsluhy a dodržuje následují hygienická opatření:

  • Nasazená ochranná rouška přes ústa a nos při pohybu v salonu, čekárně a dalších prostorách salonu. Rouška může být sundána jen na pokyn obsluhy, při výkonu služby v křesle a místě k tomu určeném a po nezbytně dlouhou dobu obsluhy.
  • V případě použití toalety: důkladné umytí rukou a jejich následná desinfekce přípravkem, který je na toaletě popř. v salonu k dispozici.
  • Po dobu mimořádných hygienických opatření se nepodává občerstvení (voda, káva)
  • Zdržovat se v salonu pouze po nezbytně dlouhou dobu výkonu služby.
  • Dodržovat minimální odstup 2m od ostatního personálu a zákazníků.

Vstupem do salonu zákazník vyjadřuje souhlas s výše uvedenými pokyny a bude se jimi řídit.

Prosíme naše zákazníky, aby s sebou do salonu nosili roušky.

Adresa salónu

Přímětická 1200, Praha 4

(Provozovnu naleznete u metra C stanice Budějovická - výstup směr Olbrachtova)

 

Kontakt

Telefon: +420 728 397 806

Facebook Kadeřnictví Muriel

Instagram Kadeřnictví Muriel

www.kadernictvibudejovicka.cz

Otevírací doba

Pondělí: 9:00 - 19:00

Úterý: 9:00 - 19:00

Středa: 9:00 - 19:00

Čtvrtek: 9:00 - 19:00

Pátek: 9:00 - 19:00

 

    

Copyright © 2019 Kadeřnictví Muriel

Search